Скандинавская книга - NordicBook Скандинавская книга
Home   Buying Online   Registration   Cart   Help  
English version Русская версия
English По-русски
CATALOGUE
Educational Literature
Fiction
Mythology. Epic
History
Culture
Politics. Journalism
Business Literature
Linguistics
Literary Studies
Art. Design
Philosophy. Psychology
Scientific Collections
Maps. Guidebooks
Music
Films
Games. Souvenirs
Electronic dictionary
Russian literature
Discount literature
PRESS ONLINE
Sweden
Finland
Norway
Denmark
Iceland
USEFUL LINKS
Real Scandinavia
COMPANY
About us
Contribution
Contacts
Site map

 Educational literature. Sweden. Foreign publications. Textbooks

Rivstart: В1+В2 Textbok med cd (mp3) <br> Rivstart: В1+В2. Учебник шведского языка для начинающих + cd (mp3)
Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm
Rivstart: В1+В2 Textbok med cd (mp3)
Rivstart: В1+В2. Учебник шведского языка для начинающих + cd (mp3)
Natur & Kultur, 2009
ISBN: 9789127666870
softback, 240 pages
Weight: 494 gr.
2240.00 roubles
Place orderPlace order

Rivstart: В1+В2. Учебник шведского языка для начинающих + cd (mp3)

Rivstart — курс изучения шведского языка как иностранного на шведском языке для начинающих, предназначенный к использованию как в самой Швеции, так и за её пределами. Рассчитан на достаточно интенсивное изучение языка.
Rivstart предоставит ученикам возможность самим разобраться в грамматических правилах и языковых структурах, что способствует активному изучению языка, в том числе и за пределами учебной аудитории.
В Rivstart используется новая система классификации временных форм глагола, понятная как преподавателям, так и студентам. Согласно этой системе, временные формы делятся на две группы: «Сейчас-формы» (Nu-systemets tempus) — пресенс перфект (har talat), пресенс (talar) и пресенс футурум (ska tala) и «тогда-формы» (Då-systemets tempus) — претеритум перфект (hade talat), претеритум (talade) и претеритум футурум (skulle tala). Эта система позволяет лучше усваивать образование и значение грамматических форм. Она взята из Шведской академической грамматики, однако до сих пор не применялась в учебных курсах. Rivstart — первое учебное пособие, где она получила практическое применение.
Учебник построен на основе шкалы уровней Совета Европы (CEFR). Часть 1 охватывает уровни A1+A2. Часть 2 — уровень B1.

Учебник

Отражает современное состояние шведского языка. Задания рассчитаны на развитие коммуникационных навыков, многочисленные речевые упражнения дают ученику хороший материал для самостоятельного использования языка. Письменные упражнения способствуют закреплению и более глубокому пониманию изученного. В конце книги имеется подробный раздел, посвящённый произношению, упражнения на произношение и грамматический минимум.

Книга упражнений

В учебнике представлены грамматические темы, связанные с соответствующими разделами Книги упражнений. Эти упражнения могут выполняться в качестве домашних заданий, подходят и для самостоятельной работы. С их помощью ученики смогут в спокойной домашней обстановке закрепить и повторить пройденное на занятиях.
Каждая глава заканчивается разделом «Till sist» («Напоследок»), где собрана лексика и грамматика, изученная на протяжении главы.

Книга для учителя

Здесь собраны советы и рекомендации по работе с Rivstart. Кроме того, имеется подробный раздел, посвящённый шведскому произношению и множество практических советом и рекомендаций по работе над произношением на занятиях. Здесь же — множество дополнительных упражнений, тестов, сценариев по работе с материалами учебника для восприятия на слух.

Вебсайт

На сайте Rivstart — www.nok.se/rivstart — вы найдёте тексты и упражнений на усвоение лексики и грамматики — совершенно бесплатно. Здесь же — ответы на задания Учебника и Книги упражнений.

Аннотация на шведском языке

Rivstart är en enspråkig nybörjarkurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.
Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva lista ut språkliga mönster och grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.
I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats. Rivstart är det första läromedel där dessa tempusbeteckningar används.
Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Del 1 täcker nivå A1+A2. Del 2 kommer att omfatta nivå B1.

Textbok

Språket är modernt och speglar svenskan i dag. Övningarna i textboken är kommunikativa och de många talövningarna ger deltagarna verktyg att själva använda språket. Skrivuppgifterna befäster och utvecklar deltagarnas språkliga förmåga ytterligare. Längst bak i boken finns ett utförligt avsnitt om uttal samt uttalsövningar och där finns också en minigrammatik.
Med boken följer en elev-cd i mp3- format med bokens texter, hörövningar och uttalsövningar inspelade samt facit till textboken och övningsboken.

Övningsbok

I textboken introduceras grammatiska moment som följs upp med systematiska övningar i övningsboken. Uppgifterna här lämpar sig väl för självstudier/hemarbete. Deltagarna kan alltså i lugn och ro repetera och befästa det de har övat i klassrummet.
Varje kapitel avslutas med "Till sist" som sammanfattar ord och grammatik som tagits upp i kapitlet.

Lärarhandledning

Här finns råd och tips för arbetet med Rivstart. Dessutom finns en utförlig genomgång av svenskt uttal med många praktiska tips och råd om hur man kan jobba med uttal i klassrummet och hjälpa deltagare med olika språklig bakgrund. En mängd kopieringsunderlag med bl a extra övningar, tester och manus till textbokens hörövningar finns också här.

Webbplats

På Rivstarts webbplats www.nok.se/rivstart kommer det att finnas ord- och grammatikövningar samt tester helt gratis. Där ligger också text- och övningsbokens facit.

Вы также можете приобрести:

Rivstart : A1+A2. Учебник шведского языка для начинающих + cd (mp3)

Книга упражнений к учебнику Rivstart : A1+A2

Книга для учителя к учебнику Rivstart : A1+A2

Книга упражнений к учебнику Rivstart: В1+В2

Книга для учителя к учебнику Rivstart: В1+В2

SIGN IN
Login (E-mail):
Password:
Forgot Password?
Registration
SEARCH
WE ACCEPT
       
MUUMI
мумитроли
Language Courses
Скандинавская Школа
LINKS
Rambler's Top100
Rambler's TopShop

Internet shop Nordic Book: textbooks for learning finnish, Swedish, Norwegian , Danish, Icelandic; Fiction books, Children's literature и Business Literature , Maps. Guidebooks , books in finnish, books in swedish , books in norwegian, books in danish , books in icelandic, finnish and swedish souvenirs, Moomi, history books, Mythology. Epic , Politics. Journalism Electronic dictionarys
Phone: +7 812 541 85 03; +7 495 621 22 95;
E-mail: info@nordicbook.ru